Algemeen – Huisartsenpraktijk Loosdrecht – Loosdrecht
Huisartsenpraktijk Loosdrecht
Eikenlaan 49a 1231 BG
Loosdrecht

Algemeen

De assistentes zijn uw eerste aanspreekpunt in de praktijk. Als u belt stellen de assistentes u vragen over uw klachten. Dat is nodig om te beoordelen hoe we u het beste kunnen helpen. We willen een zorgvuldige afweging kunnen maken of het bij uw klachten noodzakelijk is om op het spreekuur te komen. Veel klachten kunnen door de assistente worden beantwoord, of per telefoon of digitaal worden besproken en behandeld. De assistentes zijn hiervoor opgeleid, ze hebben net als dokters beroepsgeheim. Ook verzorgen de assistentes een zelfstandig spreekuur. De assistentes werken in nauw overleg met de huisartsen.

De huisartsenpraktijk Loosdrecht is een samenwerkingsverband van vier huisartsenpraktijken. In elke praktijk werken twee huisartsen. Zie hieronder het schema per praktijk. Ook leiden we huisartsen op. Annelies van Randwijk leidt Denise Dekker op, Margot Sedelaar leidt Jade Chanthasary op, en bij Mariska Brinkers is Juliet Jansen in opleiding; zij zijn afgestudeerde artsen, en werken tijdens hun opleiding tot huisarts zelfstandig, onder supervisie van hun opleider.

Onze praktijkondersteuners-somatiek zijn Marleen Middag-Mulder, Hatice Sheidov-Çakir en Nicolien Dorrestein-Bekman. Zij richten zich op patiënten met chronische aandoeningen zoals suikerziekte, astma en copd (longemfyseem, chronische bronchitis), waarbij periodieke controles nuttig zijn. Ook doen zij de ouderenzorg, met brede aandacht voor het functioneren van ouderen. Zij verzorgen een eigen spreekuur, doen huisbezoeken en geven voorlichting en instructie.

De praktijkondersteuners-GGZ zijn Dorens Hofman-de Boer en Sandra Brouwer. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen met psychische klachten, door gesprekken, en als u dat wilt met ondersteuning door online programma’s. Ook kunnen zij u helpen bij het zoeken naar de juiste doorverwijzing als u meer hulp nodig heeft. Daphne Heijnen werkt op woensdagmiddag in de praktijk als Praktijkondersteuner-GGZ voor kinderen en jongeren tot 19 jaar.

Wij zijn een opleidingspraktijk voor huisartsen, artsen en doktersassistentes.

Voor de artsen, assistentes en praktijkondersteuners en iedereen die bij ons in opleiding is geldt het medisch beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat het ons niet is toegestaan medische gegevens zonder toestemming van de patiënt aan derden te verstrekken. U kunt van ons geheimhouding verwachten.

Spreekuren

Onze spreekuren zijn op afspraak. Een normale afspraak duurt ongeveer 15 minuten. U kunt telefonisch of via ons online systeem (https://home.mijngezondheid.net/) een afspraak maken. Als u belt vraagt de assistente naar de reden van de afspraak. Zij beoordeelt samen met u hoeveel tijd u nodig heeft of hoe dringend een probleem is. Heeft u meerdere problemen te bespreken of komt u bijvoorbeeld voor een chirurgische ingreep, maakt u dan een dubbele afspraak. Dit voorkomt lange wachttijden. Wij verzoeken u de afspraak af te zeggen wanneer u hem niet na kunt komen. Veel vragen aan de huisarts of assistente zijn telefonisch op te lossen, daarvoor kunt u ook een afspraak maken.

Bereikbaarheid

Telefonisch: De praktijk is van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 035-5889060. U hoort in het keuzemenu van de telefoon diverse opties. Van 11.00 tot 16.00 uur krijgt u de mogelijkheid een terugbelafspraak in te plannen. U wordt dan dezelfde dag teruggebeld door de assistente. Voor spoedgevallen kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur altijd bellen en de spoedoptie gebruiken.

Digitaal: zie voor e-mailconsulten, online afspraken maken, vragen stellen, recepten bestellen onze digitale mogelijkheden.

Aanwezigheid huisartsen

Praktijk Brinkers:

maandag, woensdag, donderdag Mariska Brinkers, dinsdag en vrijdag Barbara Flinterman.

Praktijk Van Randwijk:

maandag,  donderdag en vrijdag Annelies van Randwijk, dinsdag en woensdag Wouter Kooijman.

Praktijk Sedelaar:

maandag, woensdag en vrijdag Margot Sedelaar, dinsdag en donderdag Sanne Braas.

Praktijk Tanis:

maandag, woensdag en vrijdag Barbara Tanis, dinsdag en donderdag Nicole van Erp.

EHBO

Voor eerste hulp (verwondingen, kneuzingen, verbrandingen enz) kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt, kunnen wij rekening houden met uw komst.

Spoed:

Tussen 8.00-17.00 uur op werkdagen belt u de praktijk: 035-5889060, keuze 1

Tussen 17.00 -8.00 uur en in het weekend kunt u voor SPOEDvragen terecht op de Huisartsen Spoedpost,  Ziekenhuis Tergooi, Laan van Tergooi 2, HILVERSUM.

U kunt hier op afspraak terecht voor dringende medische zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

We verzoeken u de spoedpost eerst te bellen:

telefoon 088 1309600

www.spoedzorghilversum.nl