Gedragsregels – Huisartsenpraktijk Loosdrecht – Loosdrecht
Huisartsenpraktijk Loosdrecht
Eikenlaan 49a 1231 BG
Loosdrecht

Gedragsregels

U kunt van ons verwachten dat wij onze uiterste best doen uw medische hulpvraag correct te beantwoorden.

Wij verwachten van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft. We streven er naar u rustig en respectvol te woord te staan, en verwachten dat ook van u. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoeken en ook als u de praktijk bezoekt.

Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar willen omgaan, en hoe we in de praktijk en daarbuiten een prettige en veilige omgeving willen scheppen.

Met het aanwezig zijn in onze praktijk, gaat u akkoord met deze gedragsregels:

  1. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
  2. We accepteren elkaar, met onze verschillen.
  3. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie. Dat betekent dat we geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie accepteren.
  4. Dreigend en grof taalgebruik wordt opgevat als intimiderend gedrag. Hiervan wordt melding gemaakt aan uw huisarts, die daarvan een registratie kan maken.
  5. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
  6. Roken is niet toegestaan.
  7. Bezoekers van de praktijk waken zelf over hun eigendommen, de praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.