Gezond Wijdemeren – Huisartsenpraktijk Loosdrecht – Loosdrecht
Huisartsenpraktijk Loosdrecht
Eikenlaan 49a 1231 BG
Loosdrecht

Gezond Wijdemeren

Gezond Wijdemeren is een organisatie van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten om de gezondheid van inwoners van heel Wijdemeren te verbeteren.

Binnenkort start het wandelprogramma weer! Lees meer op https://www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl/kom-mee-wandelen/

 

Gezond Wijdemeren, een gezonde leefstijl begint bij jou.

Samen bouwen wij aan een gezond Wijdemeren

www.gezondwijdemeren.nl

 

Een gezond Wijdemeren, dat is waar wij zorgverleners van dromen! Als huisartsen en oefentherapeuten zien we dagelijks vele mensen op ons spreekuur komen met gezondheidsklachten. Van de langdurige of chronische gezondheidsproblemen is meer dan de helft leefstijl-gerelateerd. Dat wil zeggen dat een ongezonde leefstijl (zoals te weinig bewegen, ongezonde voeding, slecht slapen, stress) de oorzaak is van de klachten, of de klachten doet verergeren.

Het ging steeds meer wringen om ons alleen te richten medicatie of operatie voor de klachten of ziekte, terwijl gezonde leefstijl zoveel verlichting of verbetering kan geven.

Natuurlijk moeten we, als dat nodig is, medicatie en medische behandelingen toepassen, maar aandacht geven aan gezonde leefstijl kan zoveel effect hebben.

Dat was voor ons de reden om gezamenlijk met een aantal zorgverleners in Wijdemeren (huisartsen, fysio en oefentherapeuten, apotheek) Gezond Wijdemeren op te richten.

Het kernteam bestaat uit de huisartsen Esther Leushuis (Nederhorst den Berg), Mariska Brinkers (Loosdrecht) en Monique Stam (Kortenhoef) en oefentherapeuten Susanne Renkema (Kortenhoef en Nederhorst) en Pien Bour (Loosdrecht).

Onze ambities zijn:

  • Het afremmen van de toename van diabetes en andere welvaartsziekten
  • Daarmee verminderen van de zorgvraag en de druk op de zorg
  • Een toename van de kwaliteit van leven van de inwoners van Wijdemeren
  • Verbetering van de fysieke en mentale gezondheid van de inwoners van Wijdemeren
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners
  • Het stimuleren van hulp door ervaringsdeskundigen en van vrijwilligersinitiatieven in ons dorp

Hoe willen we dit bereiken? Wij bevorderen graag de vier pijlers van een gezonde leefstijl: gezonde voeding, regelmatig bewegen, goed slapen en minder mentale stress. Een gezonde leefstijl is dus meer dan het af en toe eten van een gezonde maaltijd; het gaat om bewustwording en verandering van je gedrag. Als het je lukt om kleine stappen te maken (samen met anderen) zal je je vitaler kunnen voelen. Vitale mensen worden minder gemakkelijk ziek, zijn meer zelfredzaam en voelen zich gelukkiger.

Om een verandering op gang te brengen, hebben we contact opgenomen met 2diabeat (www.2diabeat.nl). Dit is een organisatie die professionals ondersteunt bij het opzetten van een programma voor gezondheidsbevordering in wijk of dorp. Zij helpen ons op de achtergrond.

Om te beginnen zijn er diverse activiteiten opgezet:

– Netwerk en leefstijlkaart. Oefentherapeuten Susanne Renkema (Kortenhoef en Nederhorst) en Pien Bour (Loosdrecht) zijn onze aanjagers geworden, en hebben een netwerk in Wijdemeren opgezet. Lokale aanbieders op het gebied van gezonde leefstijl zijn zoveel mogelijk verzameld en op een interactieve leefstijlkaart gezet (zie www.GezondWijdemeren.nl) waardoor iedereen het aanbod kan vinden, zelf of in de spreekkamer.

– Het initiëren van activiteiten die bijdragen aan een gezonde leefstijl, daarbij aansluitend op de behoeften en interesses van bewoners. Zo hebben we afgelopen jaar informatieavonden gehouden over de weg naar een gezonde leefstijl, beter slapen, minderen of stoppen met alcohol. Ook zijn er supermarktsafari’s geweest onder leiding van een diëtiste om de weg te wijzen naar gezonde voedingskeuzes. Daarnaast organiseren we de jaarlijkse wandelgroep en organiseren we een gezondheidsmarkt in iedere dorpskern. De apotheek heeft een project geleid samen met de huisartsen om het gebruik van slaaptabletten terug te dringen. Daarnaast kun je bij onze apotheek, die ook leefstijlapotheek is, een gezondheidscheck laten uitvoeren.

– Samenwerking in het sociale domein. Om in een dorp een verandering op gang te brengen, hebben we alle partijen nodig. Hiervoor is samenwerking gezocht en opgezet met de gemeente, GGD, Versa Welzijn, Stichting MEE, en de King Arthurgroep, samen met een aantal vrijwilligersorganisaties.

– Binnenkort hopen we ons leefstijlloket te starten. Doel hiervan is het vergroten van de zelfredzaamheid onze inwoners. Door de hulpvraag en motivatie van de persoon uit te diepen, kunnen we goed voorsorteren en doelmatiger naar de juiste plek doorverwijzen. Zo wordt het aanbod in ons dorp beter benut en weet de inwoner ook beter waar hij of zij voor kiest. Door de korte lijnen en een warme overdracht is de kans dat iemand daadwerkelijk aan de slag gaat ook een stuk groter.

Kom ons helpen! Heeft u een idee of tip? Wij zetten de komende jaren stappen om een gezonde leefstijl dichter bij de inwoners te brengen. Dit doen we door meer samenwerking met iedereen die hulp kan bieden om de stap naar een gezonde leefstijl gemakkelijker te maken. Als je denkt dat je ons hierin kunt  ondersteunen of ideeën hebt om inwoners te helpen gezonder te worden kun je een mail sturen naar info@gezondwijdemeren.nl.